Middagsymposium


24 mei 2018


Bildung.city | Amsterdam

Inleiding

Wat elke professional moet weten over gedragsverandering

Ook in het sociale domein en de ggz hebben professionals steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl van hun cliënten. Immers; een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. Dit kan een belangrijke basis bieden voor participatie en herstel. 

Toch is het begeleiden en ondersteunen van cliënten richting een positieve leefstijlverandering vaak veel lastiger dan het lijkt. En staat u voor een flink aantal uitdagingen. Niet alleen is het belangrijk dat een cliënt gemotiveerd wordt, maar hij/zij moet ook echt zelf tot gedragsverandering overgaan. Naast de negatieve invloeden die een omgeving kan bieden (denk aan verleiding), is ook het voorkomen van terugval een punt van aandacht.

Deze middag vertelt u hier meer over. Niet in de laatste plaats is er aandacht voor het nieuwe toverwoord nudging. Hier gaat het om het beïnvloeden van iemands gedragskeuze en dit een duwtje in de goede richting te geven. Ook de BRAVO-leefstijlgedragingen (Bewegen, Roken, Alcohol, Voedingsconsumptie en Ontspanning) worden deze middag kort belicht. Tot slot leert u hoe u als professionals nudging kunt toepassen en ontwerpen.

Bij deelname krijgt u het boek Positieve leefstijlverandering (t.w.v. € 27,50) geschreven door Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom

Doelgroep
Gezondheidsprofessionals in zorg en welzijn (waaronder hulpverleners ggz, welzijn, zorg, in wijkteams, praktijkondersteuners huisarts, leefstijlcoaches, diëtisten, paramedici, trainers, psychologen etc.)

 

Deelnamekosten
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 139,00 excl. BTW, dit is inclusief het boek Positieve leefstijlverandering, consumpties en borrel na afloop.

Kortingen: 
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Studentenkorting: studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer € 29,- korting op de deelnameprijs.

Aanmelden 

Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie 
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.